Blacharz

Pracę blacharza-lakiernika prezentujemy w zakładzie pana Andrzeja Żywna, który zawód ten wykonuje od 20 lat.

Naukę w warsztacie, młodzi ludzie rozpoczynają już po gimnazjum. Od indywidualnego zaangażowania ucznia, jego pracowitości, dokładności i chęci jej poznawania zależy, czy stanie się on fachowcem czy nie.

- Najlepsi uczą się szybko i zdobywają bardzo dobry, popłatny zawód - mów pan Andrzej. Postawą jest tzw. "smykałka" do techniki i cierpliwość. Z nowych komponentów samochód poskładać jest łatwo, trudniej doprowadzić z pogiętych części, do wymiarów właściwej geometrii punktów bazowych, przewidzianych przez producenta. Dobry fachowiec tego dokona.

W dzisiejszych czasach warsztaty samochodowe są wyposażone w nowoczesne urządzenia diagnostyczne. Dlatego też naukę rozpoczyna się od poznawania urządzeń i stanowiska przcy, porządkowania narzędzi, kultury obycia z Klientem. Stopniowo przechodzi do wykonywania samodzielnych - najpierw prostych, a potem bardziej złożonych prac.

Lakiernictwo, oparte na nowoczesnej technologii mieszania farb, korekty kolorów, nakładania farb wodnorozcięczalnych, to nauka ciekawa, ale i dosyć trudna.. Można ją jednak szybko opanować i zdobyć dobry zawód z perspektywą pracy na przyszłość.

  Dzisiejsza data: 20.07.2024 
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok, tel. (085)7435-010, (085)7436-428
Wydawca serwisu: Podlaskie Biuro Internetowe